Asics

ASICS е създадена през 1949 г. като реакция на своя основател към образованието на младите хора чрез спорт и развитието на обществото чрез спорт. Желанието на обществото е здравословен и щастлив живот в тялото и ума. Мисията на марката – в миналото, днес и в бъдещето – е да допринася за здраво и устойчиво общество и да носи радост на хората по света чрез спорт. Ще продължим да работим за нашата цел. Устойчивостта и споделената отговорност са в основата на бизнеса на ASICS. Компанията вярва, че преследването на устойчивост в продуктовия дизайн води до по-големи иновации. Asics искат да правят продукти и услуги, които са по-добри за хората, обществото и околната среда.

© SHOOOS